Hoạt động Trader Forex

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRANG NÀY MỚI LÀ GiẢ THUYẾT. NHẤN TẠI ĐÂY ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ GiẢ THUYẾT ĐƯỢC HiỂN THỊ TRÊN TRANG WEB VÀ NHỮNG HẠN CHẾ CỐ HỮU LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QuẢ GiẢ THUYẾT.

Lọc Các sự kiện

Chỉ hiển thị:
Thông điệp Chia sẻ Trạng thái
Các Giao dịch Mở
Các Giao dịch đã đóng
Chỉ các nhà cung cấp với những người theo dõi thực
Tâm lý Thị trường

Các cặp tiền tệ được chọn bởi ZuluTraders trong vòng 4 tiếng trước

 • EUR/JPY DÀI 100%
 • EUR/USD DÀI 78.1%
 • GBP/USD DÀI 100%
 • USD/JPY DÀI 66.7%
 • USD/CHF NGẮN 100%
 • GBP/JPY NGẮN 100%
 • AUD/USD DÀI 65.2%
 • EUR/AUD DÀI 100%
 • AUD/CAD NGẮN 98.8%
 • NZD/JPY NGẮN 100%
 • GBP/AUD DÀI 100%
 • GBP/CAD DÀI 100%
 • NZD/CAD DÀI 85.7%
 • CAD/CHF DÀI 100%