Hoạt động Trader Forex

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRANG NÀY MỚI LÀ GiẢ THUYẾT. NHẤN TẠI ĐÂY ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ GiẢ THUYẾT ĐƯỢC HiỂN THỊ TRÊN TRANG WEB VÀ NHỮNG HẠN CHẾ CỐ HỮU LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QuẢ GiẢ THUYẾT.

Lọc Các sự kiện

Chỉ hiển thị:
Thông điệp Chia sẻ Trạng thái
Các Giao dịch Mở
Các Giao dịch đã đóng
Chỉ các nhà cung cấp với những người theo dõi thực
Tâm lý Thị trường

Các cặp tiền tệ được chọn bởi ZuluTraders trong vòng 4 tiếng trước

 • EUR/JPY DÀI 65.7%
 • EUR/USD DÀI 55%
 • GBP/USD NGẮN 72.7%
 • USD/JPY DÀI 96.2%
 • USD/CHF NGẮN 66.7%
 • GBP/JPY DÀI 100%
 • EUR/CHF NGẮN 50%
 • AUD/USD DÀI 94.4%
 • USD/CAD NGẮN 72.5%
 • EUR/GBP DÀI 68.4%
 • GBP/CHF DÀI 100%
 • EUR/AUD DÀI 91.3%
 • EUR/CAD NGẮN 100%
 • AUD/CAD NGẮN 100%
 • AUD/JPY DÀI 78.9%
 • NZD/JPY DÀI 100%
 • GBP/AUD DÀI 80%
 • AUD/NZD DÀI 100%
 • EUR/NZD NGẮN 69.6%
 • GBP/CAD NGẮN 100%
 • AUD/CHF DÀI 98%
 • NZD/CAD NGẮN 100%